Wikings-NSK: Galabal 2022

Koop tickets

Wikings-NSK: Galabal 2022

Friday 18 Mar 2022
Hilton Antwerpen (map)
 • Member Ticket € 16 € 18

  UITVERKOCHT

 • Regular Ticket € 18

  UITVERKOCHT

 • Commilitones❗️❕❗️
  *** ENGLISH VERSION BELOW***
  ❌Vorig semester en afgelopen weken hebben we jullie al een wijd gamma aan geslaagde en knallende evenementen kunnen voorschotelen. Wij blijven daarom niet bij de pakken zitten en geven het meest luxueuze feest in de chicste balzaal die Antwerpen te bieden heeft. Ons galabal zal zoals pre-corona doorgaan als het prachtigste galabal van het jaar dat in het Antwerpse studentenleven GEEN GELIJKEN kent. ❌
  En om het feestleven nogmaals te doen opleven in deze bizarre tijd, doen we er nog een schep bovenop! ?
  /// ???????-??? ????????: ??????? ///
  ? Op vrijdag 18 maart verwelkomen we jullie met volle vreugde voor een avond vol glitter & glamour op het Wikings-NSK Galabal! De Belle-Èpoque zaal verkoopt zichzelf bij de mensen die ons galabal al hebben bezocht, maar voor de nieuwkomers die hier nog niet zijn geweest alvast een tipje van de sluier!
  ?DE BELLE-ÈPOQUE ZAAL VAN HET HILTON HOTEL ? heeft alles wat je nodig hebt: bij binnenkomst word je via de lift begeleid naar de bovenste verdieping van het hotel, waar een majestueuze foyer je opwacht. Hier zal de mogelijkheid zijn met je date, vrienden, partner, wat je ook maar wilt een foto vol stijl te nemen voor onze magnifieke “fotowall”, die tot op de dag van vandaag nog altijd profielfoto’s doet glanzen. Of haal je gekste kuren boven voor de photobooth, waar jij en je vrienden met je gekste bek vereeuwigd kunnen worden op je persoonlijke fotostrookje. ?
  ? Wil je ook nog een foto in action? No problem! Die kan je krijgen, iets verder, in het juweelstuk van een balzaal met een luster om omver van te vallen! Hier dans je je zorgen weg in je mooiste kledij. Hier versier je de date waarvoor je 14 kikkers in je keel voor hebt moeten doorslikken. Feesten tot de lichten aangaan, dat allemaal in de hoop dat ze dat nooit meer zullen doen.
  Om het even kort op te lijsten, wij hebben al:
  – Dj’s die het dak er willen afblazen
  – Alle mogelijkheid om een verzameling aan instafoto’s te verkrijgen
  – Stella van’t vat (nog niet vermeld, wel belangrijk)
  – De schoonste balzaal die het stad te bieden heeft
  – Alle goesting van de wereld om is goe te balanceren tussen student en decadent
  Wij hebben er bijzonder veel zin in maar er is nog 1 factor nodig om het feest compleet te maken! “Wat is dat?” hoor ik u denken. Wel, even enthousiaste studenten die er samen met ons een prachtavond van willen maken! Wil jij daar nu graag bijhoren??? Wees er dan op tijd bij vanaf de ticketverkoop start, want iedereen die vorig semester niet onder een steen leefde weet dat er een natuurwet rust op Wikingsfeesten: “wees op tijd of blijf thuis vol spijt”
  TOT DAN!!!
  ?LINE UP:?
  TBA
  >>>>IN ‘T KORT:<<<<
  WAT? Wikings-NSK galabal
  WAAR? Hilton hotel Antwerpen /Groenplaats 32
  WANNEER? Vrijdag 18 maart
  PRIJS?
  Leden: €16
  Niet-leden: €18 euro
  (Kringraad 2021-2022 @ ledenprijs, (vice-)praeses gratis)
  ?!!!BINNEN ROKEN IS TEN STRENGSTE VERBODEN!!!?
  Ut vivat, crescat, floreatque
  Wikings-NSK 21-22
  ***ENGLISH VERSION***
  Commilitones❗️❕❗️
  ❌Last semester, we were able to present you with a wide range of successful and smashing events. So we’re not going to sit back and relax, we’re going to throw the most luxurious party in the fanciest ballroom Antwerp has to offer. Our gala will continue as we knew it in pre-corona times as the most beautifull gala of the year that knows NO EQUAL in Antwerp’s student life. ❌
  And to revive the party life once again in this bizarre times, we’re adding another scoop! ?
  /// ???????-??? ????????: ??????? ///
  ? On Friday, March 18, we are delighted to welcome you for an evening of glitz & glamour at the Wikings-NSK Gala Ball! The Belle-Èpoque room sells itself among those who have already visited our gala, but for the newcomers who have not been here yet, here’s a little preview!
  ?DE BELLE-ÈPOQUE BALLROOM OF THE HILTON HOTEL ? has everything you need: upon entering, you will be escorted via elevator to the top floor of the hotel, where a majestic foyer awaits you. Here will be the opportunity with your date, friends, partner, whatever you want to take a picture full of style in front of our magnificent “photo wall”, which still makes profile pictures shine to this day. Or bring out your craziest cues for the photobooth, where you and your friends with your craziest mouth can be immortalized on your personal photo strip. ?
  ? Want a photo in action too? No problem! You can get that, a little further, in the jewel of a ballroom with a chandelier that will knock you over! This is where you dance away your troubles in your finest attire. This is where you’ll get the date you’ve had to swallow 14 frogs in your throat for. Party until the lights go out, all in the hope that they will never do that again.
  To recap, we already have:
  – Dj’s who want to light the roof on fire
  – Every opportunity to get a collection of insta-photos
  – Stella Artois from the barrel (not yet mentioned, but important)
  – The fanciest ballroom the city has to offer.
  – All the desire in the world to balance between being a student and being decadent
  We are particularly looking forward to it but 1 more factor is needed to make the party complete! “What’s that?” Well, enthusiastic students who want to make this evening wonderful with us! Would you like to be part of that? Then be on time when the ticketlink opens, because everyone who wasn’t living under a rock last semester knows that there is a law of nature at Wikings parties: “be on time or stay home full of regret”.
  C U THERE!!!
  ?LINE UP:?
  TBA
  >>>> SHORT RECAP: <<<
  WHAT: Wikings-NSK gala
  WHERE? Hilton hotel Antwerp /Groenplaats 32
  WHEN? Friday 18th of March
  PRICE?
  Members: €16
  Non-members: €18
  (Council of student associations 2021-2022 @ members price, (vice-)president free)
  ?!!!SMOKING INSIDE IS STRICTLY PROHIBITED!!!?
  Ut vivat, crescat, floreatque
  Wikings-NSK 21-22